Oprettet Mandag, 01 oktober 2012 13:54

Naturlig og hybrid ventilation 

Elforbruget til ventilatorer i balanceret mekanisk ventilationsanlæg udgør i lavenergibyggeri et ikke uvæsentligt energiforbrug. Det er derfor nærliggende at anvende naturlig ventilation specielt i den del af året, hvor der ikke er et opvarmningsbehov. 

BR08, som var gældende under BOLIG+ konkurrencen, gav mulighed for både naturlig ventilation og afkastventilation i etagebyggeri. Dette er i BR10 ændret, så det om vinteren kun er tilladt at anvende balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding i etagebyggeri.

Et af holdene arbejder med to alternativer: udelukkende naturlig ventilation eller balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Udelukkende naturlig ventilation er som nævnt ovenfor i dag ikke længere tilladt i etagebyggeri. Denne løsning vil derfor ikke yderligere blive omtalt her. 

Tre af de fem hold arbejder med naturlig ventilation udenfor opvarmningssæsonen for dels at nedbringe elforbruget til ventilation og dels for at reducere eventuelle overophedningsproblemer. 

Et hold, der ikke anvender naturlig ventilation, vurderer, at placeringen af bygningen og vindforhold ikke gør det muligt at basere sommerventilation af bygningen på naturlig ventilation. Holdet har dog ikke valgt at eliminere muligheden for at åbne vinduer.

Et af de hold, der anvender naturlig ventilation, anvender motorstyrede vinduer og spjæld, som styres efter indeluftens CO2-, fugt- og temperaturforhold. Et andet hold anvender en kombineret løsning om sommeren, hvor den enkelte beboer selv har mulighed for at spare på energien ved at lufte ud manuelt med vinduesopluk. Når indeluftens CO2- og fugtindhold falder til en passende værdi, nedreguleres den mekaniske ventilation automatisk til laveste niveau.

Til reduktion af eventuel overophedning foreslår ét hold en hybrid ventilationsløsning, hvor en solcelledrevet ventilator i kombination med automatiske ventilationsklapper i facaden sikrer et større luftskifte i perioder, hvor et stort solindfald potentielt kan lede til overophedning af lejligheden.

solskorsten

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012