BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Varmegenvinding

I lavenergibyggeri vil ventilationstabet være større end transmissionstabet gennem vægge, loft, terrændæk, mm., hvis ikke varme i afkastluften genvindes. 

Alle fem hold arbejder med balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding (et hold dog som alternativ til naturlig ventilation) i opvarmningssæsonen.

De tre hold, der anvender individuelle ventilationsanlæg, anvender modstrømsvarmevekslere med en effektivitet på mellem 85 og 87 %. Det hold, der har central mekanisk ventilation som et alternativ til naturlig ventilation, antager en meget høj vekslereffektivitet på 90 %. Det sidste hold, der også arbejder med central mekanisk ventilation, foreslår et ventilationsaggregat i kælderen for hver af de tre opgange. Disse aggregater har dels en passiv varmeveksler bestående af heat pipes med en effektivitet på 38,5 % samt en luft-til-luft varmepumpe. Tilsammen vil disse to varmegenvindingstiltag bringe afkastluften ned under udelufttemperaturen og dermed have en samlet effektivitet på over 100%. Dette hold anbefaler desuden individuelle varmevekslere i de enkelte lejligheder kombineret med en varmeflade i hver af lejlighedernes indblæsningsåbninger.

Vekslereffektiviteter på 85 % (og derover) kan - afhængig af fugtmængden i afkastluften - føre til tilisning af afkastsiden i modstrømsvarmeveksleren, når det er så koldt udenfor, at afkastluften efter veksleren bliver lavere en 0°C. Dette reducerer effektiviteten af veksleren og forøger tryktabet, hvilket kan lede til et højere energiforbrug og en mindre volumenstrøm af udeluft til boligen. To hold adresserer dette problem. Det ene hold lader friskluften til bygningen passere gennem kanaler i jorden, således at luften om vinteren forvarmes og om sommeren køles. Det andet hold har en varmeflade på indtagssiden før varmeveksleren. Denne varmeflade får varme fra bunden af en stor buffertank som holdes over 5°C ved hjælp af en varmepumpe, der får sin varme fra Limfjorden.

Varmegenvindingsenheden bør have et bypass, således at indblæsningsluften ikke bliver forvarmet i perioder, hvor der er overophedningsproblemer i rummene, og udelufttemperaturen er lavere end rumtemperaturen. Dog må temperaturen af indblæsningsluften ikke bliver så lav, at den skaber trækproblemer.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012