BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Krav til privat el-forbrug i BOLIG+

BOLIG+ definerede det dimensionerende private el-forbrug i etageboliger med en bestemt lejlighedstype efter en formel, som tog udgangspunkt i en bolig, som anvender energibesparende apparater. I formlens beregning indgik et fast grundforbrug, samt variable forbrug afhængig af boligernes størrelse og det forventede antal beboere pr. bolig.

Det private el-forbrug
Beregningen af energineutraliteten inkl. det private el-forbrug i BOLIG+ nødvendiggjorde en beregningsmæssig anvendelig definition af størrelsen af det private el-forbrug. 

I opstillingen af den aktuelle beregningsformel blev taget udgangspunkt i en etageboligs forbrug af el, når der i boligen var en gennemsnitlig anvendelse af installerede hårde hvidevarer er de bedst mulige, ligesom det blev antaget, at øvrige apparater var rimeligt energieffektive. 

Det private el-forbrug er imidlertid afhængigt af både størrelse af boligen og antal beboere. For at fastlægge et dimensionerende privat el-forbrug for BOLIG+ blev følgende beregningsmetode opstillet:

 

Belastningen fra elforbrug Q skal beregnes efter formlen:

Q = (Qb + Qp*n + Qa*A)

 

hvor:

grundlasten Qb = 560 kWh/år

den personafhængige belastning Qp. = 335 kWh/år pr. person

antal beboere i en bolig = n

arealafhængig belastning Qa = 1.6 kWh/m² pr. år

bruttoetagearealet = A

 

Det betyder f.eks., at belastningen fra kunstigt lys og udstyr må ikke overskride 1725 kWh pr. år pr. bolig for en 100 m² bolig med 3 beboere.

 

Formlen er specifikt udviklet for et større BOLIG+ projekt med etageboliger med gennemsnitligt 3 beboere og lejligheder omkring de 100 m2. Formlen kan således ikke umiddelbart anvendes for markant anderledes bygninger eller lejlighedstyper.

For fælles faciliteter (belysning på trapper og i fælleslokaler og ventilation i fælleslokaler m.v.) skal det aktuelle elforbrug beregnes og fordeles på de enkelte boliger. El-forbrug til decentral ventilation eller central ventilation medregnes i bygningens el-forbrug, og optræder således ikke i de 1725 kWh til prival el-forbrug.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011