BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Om BOLIG+ toolkit

Denne artikel gengiver – med mindre justeringer for at imødekomme efterfølgende indførte regler og beregningsprogrammer - den vejledning de konkurrerende hold modtog som vejledning i brugen af BOLIG+ tool-kittet. 

BOLIG+ beregningsforudsætninger og -krav er gjort mere realistiske og mere omfattende end den traditionelle energiberegning som skal gennemføres for at opnå en byggetilladelse. Der var derfor behov for at udvikle et særligt BOLIG+ tool-kit, som de fem konkurrenceforslag skulle anvende til deres dokumentation af overholdelse af BOLIG+ energineutraliteten.

BOLIG+ toolkittet er et Excel-værktøj til at beregne og verificere energineutralitet for en bygning på måneds og års niveau. Resultater fra Be06-beregninger overføres til toolkittet. Der gennemføres en BOLIG+ toolkit-beregning for hver unik bygning inkl. alle energiforbrug i bygningen (både i boligerne og for fællesfaciliteter). Energibesparelser / energiproduktion beregnet med andre egnede og anerkendte programmer (ved anvendelse af de standardforudsætninger som findes i BOLIG+ toolkittet) kan også indføres i BOLIG+ toolkittet.

Toolkittet er udviklet til brug sammen med Be06, og kan ikke benyttes sammen med Be10.
BOLIG+ tool-kittet skal bruges til beregning af hver enkelt bygningstype i projektet. Toolkittet indeholder følgende faneblade: 

0. Index

1. Tre faneblade til overførsel af resultater fra Be06 beregninger: LE1 (som skal demonstrere at bygningen overholder kravet til lavenergiklasse 1 uden el-produktion); Energineutralitet: Winter (som viser Be06 beregningen for bygningen i sin vintertilstand); Summer (som viser Be06 beregningen for bygningen i sin sommertilstand).

2. Tre faneblade til overførsel af dokumentation fra Be06 beregninger: LE1Doc (som skal demonstrere at bygningen overholder kravet til lavenergiklasse 1 uden el-produktion); Energineutralitet: WinterDoc (som viser Be06 beregningen for bygningen i sin vintertilstand); SummerDoc (som viser Be06 beregningen for bygningen i sin sommertilstand).

3. Summary. Dokumentation af energineutralitet for hver unik bygningstype inkl. resultater fra beregninger med andre programmer end Be06 

4. Le1SupplHeat indeholder data fra supplerende beregninger (som ikke kan gennemføres i Be06) af tilskud til opvarmning af bygningen under demonstration af overholdelse af LE1.

5. Energineutralitet: SupplElectricity: Data fra eksterne beregninger af el-produktion i bygningen som indgår i opfyldelse af energineutraliteten.

6. Energineutralitet: SupplHeat: Data fra eksterne beregninger af varme-besparelser i bygningen som indgår i opfyldelse af energineutraliteten.

Data som skal anvendes ved beregning med andre egnede og anerkendte programmer:

7. User pattern: Brugsmønstre for varmtvands- og el-forbrug. 

8. MonthlyClimate: Månedsværdier for udeklimaet som det bruges i Be06-beregningerne. 

9. DRY (timeværdier) for standard vejrdata for Danmark.

 

Praktisk brug af BOLIG+ toolkittet:

1. Faneblade: Resultater: LE1, Winter, og Summer
Resultater (i Be06Vis + Resultater) fra en Be06-beregning skal kopieres til fanebladene LE1, Winter og Summer i BOLIG+ toolkittet for at kunne beregne og verificere opfyldelse af LE1 og overholdelse af energineutraliteten. 

Dokumentation af den anvendte Be06 model (i Be06 Vis + Model) skal kopieres til celle A1 i fanebladene LE1doc, WinterDoc og SummerDoc i BOLIG+ toolkit. 

For at kopiere både resultater og dokumentation for Be06 modellen, når man står på de aktuelle sider:

- Tryk ctrl+a

- Tryk ctrl+c

- Gå til det rigtige faneblad (LE1, Winter, Summer eller LE1doc, WinterDoc, SummerDoc) i BOLIG+ toolkittet

- Stå i celle A1

- Tryk ctrl+v

Hvis nye data skal kopieres til et faneblad XxxDoc i BOLIG+ toolkittet må celle A1 ikke være flettet. 

Gør følgende for at ophæve eventuel fletning af cellen: 

- Stå i celle A1, 

- Tryk ctrl+1, 

- Vælg Justering og 

- Fjern fluebenet ud for Flet celler 

Kopier derefter data til fanebladet LE1doc, WinterDoc og SummerDoc som beskrevet ovenfor.

2. Faneblad: Summary. Dokumentation af energineutralitet for hver bygningstype
Inkl. resultater fra beregninger med andre programmer end Be06 

3. Faneblade: LE1SupplHeat, SupplElectricity, og SupplHeat
Disse faneblade giver mulighed for at indlæse data fra eksterne beregninger (som ikke kan gennemføres i Be06) på månedsbasis til opfyldelse af kravet om lavenergiklasse 1, hhv. energineutraliteten. Der kan således både være tale om energiforbrug (angives som negative tal) og energiproduktion. 

4. Faneblad: UserPattern
Indeholder inddata til Be06 for forbrug af varmt vand og udstyr. Desuden findes detaljeret information om brugsmønsteret, hvis man bruger andre beregningsprogrammer. 

5. Faneblade: DRY og MonthlyClimate vejrdata for Danmark
MonthlyClimate indeholder information om det månedlige udeklima som benyttes i Be06 beregningerne. Disse data skal benyttes hvis der foretages eksterne (uden for Be06) beregninger på månedsbasis.

DRY indeholder information om det danske design reference år på timeniveau. Disse data skal benyttes hvis der foretages eksterne simuleringer af energisystemer på timebasis.

 

Kim B. Wittchen, august 2012