BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Godt og sundt indeklima

Luftkvalitet
Kvaliteten af indeklimaet i en bygning kan vurderes ud fra sundhedsmæssige overvejelser og hensynet til, hvordan luftkvaliteten opleves af mennesker. Indeluftkvaliteten afhænger hovedsagelig af balancen mellem forureningskilder og hvor meget luft, der tilføres bygningen (ventilation) for at fortynde forureningen. Forureningskilder kan ud over byggematerialer blandt andet være forbrugerprodukter (f.eks. til vedligeholdelse af materialeoverflader og rengøring) og menneskers aktivitet (f.eks. madlavning).

indeklima

 

Desuden kan bygningen være opført i et område med forurening af udeluften, fx fra trafik, og i disse tilfælde anbefales det at placere luftindtagene til ventilationsanlæggene så de er mindst muligt påvirket at forurening i udeluften, fx på en gårdfacade eller på tag.

Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af forurening. Sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i bygninger omfatter også komfort og velvære.

Med hensyn til forurening fra byggematerialer henvises generelt til hæftet ”Uønskede kemikalier i byggeriet – værktøjer til begrænsning” udgivet 2008 af Det Økologiske Råd og Miljøforum Fyn. Da der endnu ikke findes miljømærkede materialer inden for alle materialekategorier, bør materialer, der i praksis har vist, at de kan anvendes uden at give anledning til problemer med komfort og sundhed, foretrækkes.

Dagslys
Ud over at bidrage til opvarmning af bygningen ved hjælp af passiv solvarme bidrager vinduerne til at bringe dagslys ind i bygningen, og dermed at reducere behovet for elektrisk belysning. 

Bygningsreglementet stiller krav til at arbejdsrum skal være velbelyste og tillade udsyn til omgivelserne. Desuden kræves at beboelsesrum og køkkener skal have et vindue. For arbejdsrum antages dagslysniveauet normalt at være tilstrækkeligt når vinduesarealet overstiger 10 % af gulvarealet (i sidebelyste rum).

Der findes ingen official definition af kvaliteten af dagslys for bygninger til beboelse..

Den tilgængelige mængde dagslys i et rum er proportional med den mængde lys som vinduerne modtager. Dette afhænger igen af indbygningsforholdene, vinduets konstruktioner, den glastype som benyttes i vinduerne og antallet af glaslag som lyset skal passere. Vurdering af dagslysmængden i et rum foregår for en overskyet himmel, hvor der er mindst dagslys til stede.

Det anbefales som minimum at nedenstående udtryk for transparens-indekset ikke er mindre end 12 %.

Hvor tv er transmittansen for glassene.

For at opnå gode dagslysforhold i en bygning bør bygningen ikke være placeret for tæt på omkringliggende bygninger. Nabobygninger bør ikke skabe en horisontvinkel der er større den 25 °, målt fra midten af vinduet til den øvre kant af nabobygningen. Hvis vinklen er mindre end 25 ° er der mulighed for gode dagslysforhold i rummene. Hvis en nabobygning er højere end dette, er det stadigt muligt at sikre gode dagslysforhold i rummene, hvis nabobygningen har en begrænset udbredelse og dermed kan tillade passage af dagslys langs siderne af bygningen. 

Fremspring på bygningens facade er også medvirkende til at reducere adgangen til sollys. Det anbefales at rum hvor beboerne forventer sollys bør modtage mindst 25 % af de potentielt mulige timer med sollys på årsbasis. Yderligere bør andelen af sollys i vintermånederne (21. september til 21. marts) ikke være mindre end 5 % af det mulige antal solskinstimer på årsbasis. Mulige solskinstimer betyder det totale antal timer på et år hvor solen kan skinne på en uafskærmet vandret flade, under hensyn til det gennemsnitlige skydække for den aktuelle lokalitet. Kriteriet er opfyldt hvis facaden har en retning som afviger op til 90 ° fra syd og er uden slagskygger. Dette skal måles i et snit, vinkelret på facaden fra vinduets øvre kant og bør ikke have en horisontvinkel større end 25 °.

Indetemperatur
Indetemperaturen i boligen er endnu en parameter i et godt indeklima. Det må således hverken være for koldt eller for varmt. 

Kriteriet om at det ikke må være for varmt blev i BOLIG+ konkurrencen anset for overholdt hvis straffen - beregnet med Be06 – for indetemperaturer over 26 °C var 0 kWh/m² pr. år. Straffen bliver beregnet som den energi der skal bruges i et (fiktivt) mekanisk køleanlæg med en standard effektivitet til at bringe indetemperaturen ned på 26 °C.

 

Kim B. Wittchen, august 2012.