BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Intelligens og styring

For at opnå energineutralitet er en BOLIG+ bolig forsynet med systemer, der via overvågning, måling og behovsstyring kan bidrage til energineutraliteten, samtidig med at de øger boligens brugsværdi.

Hovedparten af det elforbrugende udstyr og belysning behøver kun at være tændt, når der er et behov, og i øvrigt kun når der er mennesker til stede. Optimeret, intelligent styring af varme og el kan give både reduceret energiforbrug og forbedret indeklima.

 En letforståelig, løbende tilbagemelding om energiforbrug og energiproduktion til beboerne i den enkelte bolig kombineret med styring via en pædagogisk brugerflade kan bidrage til bedre brugsmønstre, bedre styring af varme- og ventilationsanlæg og bedre brug af fleksible komponenter i klimaskærmen, ud over energirelaterede funktioner kan systemerne opfylde andre formål som f.eks rumovervågning, underholdning og kommunikation.

intelligens-styring 

I konkurrencen blev det forudsat, at BOLIG+ bebyggelsen skulle være forberedt for udviklingen i digitale løsninger, enten via allerede indbyggede netværk eller installationskanaler til disse, ligesom trådløse netværk skulle overvejes.

Konkurrencedeltagerne blev bedt om at dokumentere hvordan bygning og installationer ville kunne styres med henblik på opnåelse af energineutralitet og optimering af komfort i BOLIG+ I det aktuelle projekt skulle det beskrives, hvad der skulle styres og hvordan, ligesom samspillet mellem delsystemer skulle beskrives.

Projektet kunne f.eks. indeholde intelligente løsninger, som beregningsmæssigt reducerer varme- og/eller elforbruget til et niveau under de fastsatte standardforbrug. I så fald skulle løsningerne dokumenteres, dels via diagrammer og data om installationen, dels via en styringsstrategi og beregning af den energimæssige effekt.

Projektet skulle indeholde forslag til måling og synliggørelse af energiforbrug for hver bolig, gerne kombineret med en interaktiv brugerflade. Dokumentationen herfor skulle indeholde et simpelt diagram over dataopsamling og et kort forslag til behandling af data om energiforbrug og -produktion af både varme og el. Registreringen af energiforbrug skulle ud over hovedmålerne (afregningsmålerne) for el og varme være forberedt for delmålinger, så det ville være muligt at opsplitte: 

Elforbruget på el til bygningens drift, el til husholdningen og produceret el

Varmeforbrug til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning samt produceret solvarme 

Logningen af energiforbrug forventedes at foregå på kvarterbasis. 

 

Vurderingskriterier

Systemudformning, styringsstrategi og effekt på energiforbrug ville blive vurderet ud fra diagrammer og data om installationen ud fra styringsstrategi og beregning af den energimæssige effekt af denne. Simple, robuste systemer og styringer ville blive foretrukket. Ved mere komplicerede anlæg ville det blive vurderet, om styringen kunne fungere som beskrevet

Synliggørelse af energiforbrug og interaktiv brugerflade ville blive vurderet ud fra system for dataopsamling og behandling samt for brugerfladens udformning, herunder synliggørelsen af energiforbrug, informationsmængde, forståelighed og styringsmuligheder.

Systemets øvrige funktioner ville blive vurderet ud fra tilslutningsmuligheder, funktion, fleksibilitet og udbygningsmuligheder

Der ville blive lagt vægt på veldokumenterede sammensætninger af kendte løsninger, og de foreslåede systemer skulle i videst muligt omfang anvende åbne standarder (plug and play-egnede) med udvidelsesmuligheder og gerne med trådløs kommunikation. Systemerne skulle kunne opbygges af komponenter, der kan fås i almindelig handel. 

 

Vibeke Grupe Larsen, oktober 2012