BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Økonomikravet pr. m2

Kravet om en realisabel økonomi for BOLIG+ etageboliger tog udgangspunkt i en rimelig nordjysk byggepris for en bygning med en attraktiv beliggendhed Limfjorden. Grundkravet var derfor, at bebyggelsen skulle kunne opføres for 11.000 kr. / m2 ekskl. moms (fast pris 1.1.2009).

Dette beløb skulle kunne omfatte Projektering, håndværkerudgifter, råhus kælderarealer, øvrige tekniske omkostninger, byggepladsomkostninger og byggepladsledelse,  tilsyn og naturligvis selve opførelsen af byggeriet.

Totalbeløbet omfattede derimod ikke byggemodning, totalentreprenøravance, pælefundering eller udenomsarealer.

Gennemførelsen af BOLIG+ konkurrencen blev afholdt via tilskud fra RealDanmark og EUDP, ligesom der var en mindre sum i tilskud til forøgede omkostninger til konkretiserende projektering af et BOLIG+ byggeri og evt. efterfølgende målinger og afrapportering.

Herudover kunne indregnes et tillæg til omkostningerne, idet et BOLIG+ byggeri via energineutraliteten jo alt efter valg af energiløsning sparer på eller helt eliminerer de løbende omkostninger til køb af el og varme. 

For at opnå energineutraliteten defineret som dækning af bygningens fulde forbrug ved realistiske brugsbetingelser og en produktion på 1725 kWh/år pr. lejlighed til dækning af det private elforbrug i lejlighederne kunne således tillægges en investering på 850 kr./m2 ekskl. moms.

Hvis BOLIG+ byggeriet ikke skulle tilsluttes fjernvarmen i området kunne yderligere tillægges en investering på 450 kr./m2 ekskl. moms udregnet efter takstbladet for Nørresundby fjernvarme. 

Et BOLIG+ byggeri i Aalborg måtte derfor højst koste 12.300 kr/m2 ekskl. moms, hvis der ikke blev installeret fjernvarme.

 

Søren Dyck-Madsen, februar 2011