BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Prækvalifikation

Styregruppen bag BOLIG+ valgte at gennemføre BOLIG+ konkurrencen i Aalborg som en projektkonkurrence, idet man anså det som mest sandsynligt, at konkurrencen ville blive attraktiv og projektet gennemført, hvis der lå en konkret byggesag i pipelinen for de kommende hold bag BOLIG+.

Konkurrenceformen blev en gammel traver med nye overtoner, nemlig først prækvalifikation og dernæst konkurrence blandt de fem teams, som blev udpeget i prækvalifikationen.

BOLIG+ og sponsorerne lagde imidlertid stor vægt på at etablere nye overtoner på den kendte konkurrencemodel - nemlig at give inspiration og muligheder for matchmaking, gennem en række faciliterede events, op til prækvalifikationen.

Så forinden prækvalifikationen afholdte BOLIG+ i samarbejde med Byggeriets Innovation (Idag: SMITH Innovation) en række arrangementer, for at bringe fokus på de særlige kompetencer og samarbejdsstrategier, som er nødvendige for at løse en så kompleks opgave som BOLIG+.

bolig+effekt 

BOLIG+ Effekt
150 personer fra alle dele af byggebranchen mødtes den 29.-30. oktober 2008 i strålende sol ved Limfjorden i Aalborg for at høre om BOLIG+ og diskutere faglige indgangsvinkler og nye perspektiver på boligbyggeriet, under kyndig guidning af Byggeriets Innovation, gennem 24 inspirerende timer, fra kl. 15-15.

Eftermiddagen den 29. oktober handlede især om konkurrencen, altså lokaliteten Aalborg (v/ borgmester Henning G. Jensen), byggegrunden og den bymæssige kontekst (v/ Anne Juel, Aalborg Kommune), samt BOLIG+ Bygherrens krav (v/ Søren Lundby, A. Enggaard AS).

BOLIG+ intentionerne blev præsenteret af Kurt Emil Eriksen, BOLIG+ og Vibeke Grupe Larsen, BOLIG+, førte deltagerskaren igennem tidsplanen for det første energineutrale etagebyggeri i Danmark. 

Den 30. oktober var der mulighed for besøg på grunden 'Mellem broerne'. Desuden gav dagen spændende bud på, hvad der venter fra EU og national lovgivning, og hvor væsentligt det er at være fremme på beatet for at løse klimaudfordringen, både metodisk, teknologisk og formgivningsmæssigt (v/ Jens Laustsen, Det internationale Energiagentur). 

Forskere fra Danfoss gav input på nye strategier og teknologier til klimaløsninger. Og det velanskrevne østrigske arkitektfirma Baumschlager & Eberle gav veldokumenterede eksempler på arkitektonisk fornemme løsninger, der imødekommer den allestedsnærværende klimaudfordring.

Byggeriets Innovation havde indlagt flere dialogsessioner, der gav mulighed for at mødes på kryds og tværs og skabe nye forbindelser og alliancer. Det var med glæde, at BOLIG+ kunne slutte forløbet af med en invitation til at danne konsortier og byde ind på prækvalifikation til BOLIG+ projektkonkurrencen, oven på 24 timers god stemning.

 dialog

BOLIG+ Dialog
For de, der ikke kunne deltage i BOLIG+ Effekt i Aalborg, var der efterfølgende mulighed for at mødes med BOLIG+ og Byggeriets Innovation igen i hhv. København og Aarhus. I København mødtes ca. 50 personer i Trekanten hos Miljøkontrollen i Københavns Kommune, og i Aarhus var ca. 40 personer forsamlede i KPMG's kantine.

Begge steder blev der med Finn Kollerup fra Alt4Kreativ talt om innovation - i København blev der lejlighed til at høre Henrik Sørensen fra Esbensen Rådgivende Ingeniører folde indgangsvinkelen ud om bæredygtigt byggeri, mens Lars Sylvester fra Aarhus Arkitekterne eksemplificerede vinklen med præsentation af tegnestuens projekt H2College på Aarhus mødet. Ved disse lejligheder var der god stemning og basis for nye alliancer.

BOLIG+ Prækvalifikation
Udskriverne af BOLIG+ konkurrencen i Aalborg indbød herefter til prækvalifikation i december 2008. I alt 43 velkvalificerede teams bød ind.

En intensiv gennemgang af de mange teams førte til at følgende fem teams blev udpeget til at gennemføre konkurrencen:

1.Rambøll Danmark, Transform, COBE, Transsolar Stuttgart, PRO TEC, Danfoss og Rockwool

2.TEAM+ v/ Arkitema, Leif Hansen og Thornton Thomassetti, Esbensen, Faktor3, DONG Energy og Boligforeningen Ringgården

3.Arkitektfirmaet C.F. Møller, Moe & Brødsgaard, Vogt Landschaftsarchitekten, Erik Juul, Cenergia, Scüco og Philips

4.Lundegaard & Tranberg, Dominia og Danfoss Heating Pumps

5.Vandkunsten, Wissenberg, Brian Edwards KA, Rockwool International og Danfoss

 

Vibeke Grupe Larsen, oktober 2012