BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Læring af BOLIG+ Søborg Hovedgade

Hvad kan man lære af et meget energimæssigt ambitiøst projekt som BOLIG+ Søborg? Og er det en læring som kan overføres til andre projekter? Er det en læring, der kan bruges som grundlag for en debat om fremtidens boligbyggeri? - Fremtidens energiforsyning?

For det første er det jo en test af BOLIG+ konceptet. Er det et brugbart koncept? Er der basis for videreudvikling af konceptet?

Inden opgradering til BOLIG+ standard er BOLIG+ Søborg et hus, der med få mindre undtagelser lever op til BR2020. Hvilke udfordringer har der været i det, hvad er det for få mindre undtagelser - og hvorfor?

Teamet fremhævede gang på gang den integrerede designproces som vejen til at løse komplicerede projekter på den bedste måde, men virker det også i mange af de projekter, hvor rådgiverne sidder med meget pressede honorarer, og man ikke som i et udviklingsprojekt som dette accepterer en mindre god forretning? Er det så ikke suboptimeringer, vi henfalder til?

De solenergiløsninger, der er anvendt i BOLIG+ Søborg, er udviklet og produceret i Danmark i et design med teknisk smarte løsninger og i formater, der som samlet pakke næppe findes andet sted i verden. Er der et potentiale for udvikling af dansk solpanelproduktion i større skala baseret på innovative løsninger?

Hvad betyder lavenergibyggeriets løsninger – konstruktivt og teknisk – for komforten i vores boliger? Kan vi undgå overophedning? Og kan vi opnå det lave energiforbrug i praksis?

Hvorledes anvender brugerne et lavenergihus? Tager de trappen i stedet for elevatoren? Kan de finde ud af at bruge det intelligente el-system?

Får BOLIG+ Søborg betydning for vores bevidsthed om, hvor stor energiudfordringen i virkeligheden er, hvor langt der er til det reelle nul i energiregnskabet?

Ventilationsløsningen med små decentrale anlæg og ind- og udtag gennem facaderne har udfordret gældende regelsæt. Hvad kan vi lære af det? Og er det en metode, vi kommer til at se mere til?

I BOLIG+ Aalborg var varmepumpe løsningen, og i BOLIG+ Søborg blev valgt fjernvarme. Hvad er de afgørende parametre for valg?

Hvilke bindinger giver store krav til produktion af sol-el og placering af ventilations ind- og udtag gennem facader, og hvad betyder det for arkitekturen?

BOLIG+ er interessant som pilotprojekt, som det står nu. Som et statement i debatten om energineutralt byggeri, vækker det til debat, imens vi spændt venter på måleresultater af energiforbrug og -produktion samt ikke mindst undersøgelser af brugeradfærd.

Lars Kvist, januar 2016