BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Justering af BOLIG+ krav under hensyn til erfaringer fra den aktuelle placering af BOLIG+ i Aalborg

Som grundlag for udskrivelse af projektkonkurrence for et BOLIG+ etageboligbyggeri i Aalborg fastlagde BOLIG+ styregruppen nogle simple, men absolut ambitiøse energikrav. 

Disse krav var grundlaget for vurderingen af konkurrencens fem indkomne forslag, og var fortsat grundlaget for det videre arbejde med vinderprojektet i den efterfølgende konkretiserings- og projekteringsfase.

Men da BOLIG+ er et nyt begreb, og de første fastlagte standardkrav om energineutralitet blev forudsat arbitrært og ens for alle bygninger forud for konkurrencen i Aalborg, vil der naturligvis være et efterfølgende behov for justeringer. Erfaringerne fra Aalborg konkurrencen og selve byggeriet kan således efterfølgende bruges til at justere de oprindelige BOLIG+ krav.

Erfaringerne fra projektet viser, at en række udefrakommende betingelser vil have påvirkning på, hvorledes de oprindelige BOLIG+ energikrav kan opfyldes på den valgte grund i Aalborg med den lokalplan, som allerede var for grunden.

Til brug for netop situationen i Aalborg har BOLIG+ styregruppen derfor udarbejdet fire forhold, som må adresseres i kommende BOLIG+ krav til energineutralitet for forskellige bygningstyper m.v.. 

Forholdene er identificeret gennem en række observerede objektive vanskeligheder i Aalborg med at overholde de oprindelige BOLIG+ krav. Hensynet til at fastholde et så ambitiøst byggeri som muligt, også for ”vanskelige” bygningsformer som etageboligbyggerier i mange etager og ikke optimale beliggenheder, skal derfor udforskes og fastholdes.

Skal der foretages justeringer i de oprindelige BOLIG+ om energineutralitet vil naturligvis påvirke, hvordan en eventuel markedsføring af byggeriet kan ske, således at et BOLIG+ byggeri kan markedsføres så positivt som muligt uden samtidig at give en evt. køber eller lejer et overdrevent indtryk af effekten.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011