BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Minimumskrav, som BOLIG+ ubetinget skal overholde

BOLIG+ forudsætter ambitiøse krav til energineutralitet. Selv om én eller flere af de fire årsager nævnt ovenfor er til stede, må følgende minimumsbetingelser være opfyldt:

 1) Den projekterende skal dokumentere, at BOLIG+ bygningen er gennemtænkt og optimeret for at reducere behovet for tilført energi og dermed gøre behovet for egenproduktion af energi mindst muligt.

2) Hele BOLIG+ bygningens energibehov (minus husholdningsenergi) inkl. trappebelysning, elevatorer, brandspjæld og lignende skal dækkes af produktionen af vedvarende energi. Minimumskravet omfatter alle boliger og tilhørende kældre og energiforbrugende fællesarealer i byggeriet.

3) Der skal ske en realistisk vurdering af det forventede private el-forbrug i boligerne (husholdningsel) ved anvendelse af energieffektive hårde hvidevarer og apparater til brug for dimensioneringen. Sættes det dimensionerende el-forbrug lavt, så skal dette kommunikeres klart ved efterfølgende salg eller udlejning af BOLIG+ lejlighederne.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011