BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Samme BOLIG+ for forskellige bygningstyper

Definitionen af kravene til BOLIG+ var forud for konkurrencen defineret på nøjagtig samme måde for alle typer bygninger. BOLIG+ styregruppen indsendte ansøgning om støtte med beskrivelse af tre forskellige BOLIG+ projekter: Parcelhuse, rækkehuse/tæt-lav byggeri og etageboligbyggeri.

BOLIG+ styregruppen fik imidlertid kun økonomisk støtte til at gennemføre projektet for et etageboligbyggeri, hvor BOLIG+ kravene på forhånd kunne identificeres som sværest at overholde især på grund af en begrænset tagflade i forhold til etageareal. Der er mindre tagflade til rådighed for produktion af vedvarende energi pr. boligareal for etageboligerne end der vil være ved parcelhuse eller rækkehuse / tæt-lav byggeri.

BOLIG+ projektet ”overtog” således en lokalplan, som var designet ud fra beliggenheden på kajkanten helt ud til Limfjorden i Nørresundby, hvilket gav en del udfordringer for energineutraliteten. Både i konkurrencefasen og i konkretiseringsfasen viste der sig således en række faktorer, som skulle adresseres med en BOLIG+ bygning på det pågældende sted. 

Den geografiske placering i lokalplanen
Lokalplanen for etagebyggeriet på nordsiden af Limfjorden ud til vandet var umiddelbart positiv for udnyttelse af solen til produktion af vedvarende energi. Men på grund af den store attraktionsværdi, som udsigten over Limfjorden giver, så var bygningskroppen vendt om i forhold til optimalitet for solanvendelsen. De 10 etager lå derfor mod syd, og de 6 etager mod nord, således at bygningen skyggede for sig selv.

Bygningsform og energineutralitet
Bygningen var meget høj, 10 og 6 etager, og var beliggende i en stram lokalplan, som ikke levnede mange muligheder, såfremt højdekravene skulle overholds samtidigt med at de tilladte 7.000 etagemeter boligareal skulle udnyttes fuldt ud.

Fordel for konkurrencen
Begge forhold viste sig at gøre kravet om energineutralitet ganske vanskeligt at overholde, hvilket havde den positive sideeffekt, at konkurrencedeltagerne var tvunget til at optimere bygningskroppens grundlæggende behov for energitilførsel. Heri lå konkurrencens største udfordring, idet en mere hensigtsmæssig placering ville have muliggjort placering af flere solceller, hvilket er en kendt og knap så interessant løsning.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011