BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Samme BOLIG+ krav til alle bygninger?

Den første definition af BOLIG+ kravene til energineutraliteten fastlagde samme krav uanset bygningstype i stedet fro at differentiere kravene, som det ellers normalt gøres i bygningsreglementet.

Det betød, at BOLIG+ energikravene til bygningen i Aalborg, som var grundlag for BOLIG+ konkurrencen, i  praksis var en sammensmeltning af krav til parcelhuse, rækkehusbyggeri og etageboliger. På grund af de mere begrænsede muligheder for især produktion af vedvarende energi på bygningen fra sol betød det, at BOLIG+ kravene i praksis var sværere at overholde for etageboligerne end de ville have været for parcelhuse og rækkehuse.

Dette blev yderligere understreget af. at den allerede fastlagte lokalplan i Aalborg, hvor BOLIG+ byggeriet blev udbudt, ikke var designet til BOLIG+ og derfor ikke var optimal for anvendelsen af solenergi på bygningen. Ved bygningshøjder på 6 og 10 etager vil der generelt være forholdsmæssigt mindre optimalt areal (tag) til stede for placering af solceller og solfangere. 

Forskellige BOLIG+ krav nødvendige til forskellige bygningstyper
En læring fra den gennemførte BOLIG+ konkurrence og den efterfølgende konkretisering af skitseprojektet er, at der nødvendigvis må fastlægges forskellige BOLIG+ krav til forskellige bygningstyper. 

Det kan derfor forventes at eventuelle kommende BOLIG+ krav kan blive differentieret efter bygningstype og andre særlige forhold. Der kan således forventes særlige krav til f.eks. parcel- og række huse, etagebygninger f.eks. differentieret efter etageantal. 

Endvidere må det overvejes at fastlægge tilsvarende krav til kontorbygninger, produktionsbygninger og bygninger med særlige forhold såsom institutioner, sportshaller o.lign. f.eks. udformet som ERHVERV+ eller INSTITUTION+. 

På baggrund af erfaringerne med den gennemførte BOLIG+ konkurrence og den ændring af rammebetingelser i blandt andet bygningsreglementet, som er sket siden konkurrencens udskrivelse kan en kommende revideret BOLIG+ standard endvidere forventes at blive tilrettet, så den i så stort omfang som muligt bliver sammenlignelig med de eksisterende energikrav i BR10 og kravene til lavenergibygninger 2015 og 2020 og deres ændrede energifaktorer i Bygningsreglementet. Herved bliver de langt skrappere forudsætninger for og krav til energineutraliteten i BOLIG+ tydeliggjort. 

BOLIG+ stiller krav til at anvendelighed og kvalitet af eksporteret energi skal være mindst lige så høj som ved importeret energi. Dette krav skal ses under hensyn til en dansk energisystem i forandring med omformning til 100 % forsyning med vedvarende energi. Det åbner op for en fastlæggelse af omfanget af indregning af f.eks. forskellige primære energiforbrug for importeret og eksporteret energi, samt for, hvordan kravet til anvendelighed kan konkretiseres.

Endelig må det – i lyset af fremkomsten af en lavenergiklasse 2020 i bygningsreglementet med tilladelse til at medregne energiproduktion ”nærved” - overvejes om det stramme krav i BOLIG+ om, at bygningens energiproduktion skal finde sted på matriklen, skal revideres under hensyn til dette. 

Ved en eventuel revision vil BOLIG+ konceptet således kunne komme mere i overensstemmelse med EU bygningsdirektivet, som stiller krav om ”Nearly zero energy buildings” og stiller krav om, at den nødvendige energiproduktion for at sikre dette skal foregå på matriklen eller ”nearby”.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011