BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Den økonomiske virkelighed ved konkretisering af vinderforslaget

BOLIG+ konkurrencens vinderforslag var det eneste forslag, som med anvendelse af præfabrikerede rumlige moduler lavet af Bau-How i Letland havde dokumenteret at kunne overholde det sjette dogme – at byggeriet skulle kunne opføres med en normal nordjysk byggeøkonomi.

Omlægningen til in situ byggeri med højstyrkebetonelementer
På baggrund af ønske fra bygherren blev vinderprojektet omformet fra at anvende de præfabrikerede rumlige elementer, som prisoverslaget for konkurrenceforslaget byggede på, til at anvende in situ byggeri med højstyrkebeton elementer. Dette skifte af byggeprincip havde betydning for byggeprisen.

 

Søren Dyck-Madsen og NN, februar 2012