BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fokusområder i Søborg

Undervejs gennem processen med realisering af BOLIG+ i Søborg har der været fokus på nogle essentielle nedslagspunkter, som projekteringsteamet sammen med bygherre vurderede som særligt væsentlige succesparametre.

I forhold til at kunne gennemføre projektet inden for en snæver økonomiramme og i en god kvalitet, var det afgørende at finde kvalificerede entreprenører til udførelsen.

For at BOLIG+ ikke kun skal være en teoretisk øvelse, er det vigtigt, at beboerne anvender huset hensigtsmæssigt. Det er derfor, vi har arbejdet med nudging i flere sammenhænge i projektet.

På grundlag af BOLIG+ dogmernes meget ambitiøse energimål, stod det meget tidligt klart, at integration af solpaneler i boligfacaderne ville blive et æstetisk issue, hvorfor rådgiverteamet har haft denne udfordring for øje helt fra projektstart.

Lars Kvist, marts 2016