BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Arkitektur

Den primære opgave i forslagsfaserne var at fastholde de arkitektoniske intentioner fra konkurrencen. Udfordringerne var ændringer i hovedkonstruktionen – fra Bau-How system til betonelementbyg – og hvad det medførte af udfordringer i forhold til dagslys, altanmontage mv.

 

Den største arkitektoniske indsats og indpasning af projektet i konteksten skete dog uden for huset – kotering af torv, terræn og støttemure, indretning af have- og gaderum under hensyn til parkering på og under terræn, brandredning mv. En arbejdsproces i tæt samarbejde imellem bygnings- og landskabsarkitekter samt konstruktionsingeniører og en tæt dialog med Aalborg Kommune resulterede i et samlet forslag til en flot og helstøbt landskabelig løsning, hvor BOLIG+ huset mod NV løfter sig ½ etage op fra gadeplan og mod SØ giver niveaufri adgang fra stueetagens boliger til haverummet.

Lars Kvist, januar 2016