BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Blokvarme

Fritagelsen fra tilslutningspligten til fjernvarme, ved lavenergibyggeri, havde på projekteringstidspunktet ikke været gældende i lang tid. Projektgruppen havde derfor ikke kendskab til at bygningsreglementet ikke er gældende for blokvarme (Beskrevet i planloven). Det vil sige at for varmeforsyninger over 250 kW er fritagelsen ikke gældende. I det tilfælde skal der laves en beregning over, hvad der samfundsmæssigt er den bedste varmeforsyning. En efterberegning af den samlede effekt viste, at projektet var under 250 kW og derfor kunne fritages fra fjernvarme tilslutningspligten.

 

De ændrede regler i bygningsreglementet er imidlertid et godt eksempel på at konsekvenserne af en regelændring ikke altid kan gennemskues af alle interessenter. For det første havde de ansvarlige rådgivere (i projektgruppen) for overholdelsen af bygningsreglementet ikke kendskab til planloven, som sædvanligvis varetages af rådgivere inden for forsyningsområdet. For det andet var der i perioden også meget forvirring blandt mange rådgivere, om hvilken lov som var gældende, planloven eller bygningsreglementet?

Simon Kamper 2016