BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Det ”skjulte” energiforbrug, Brandspjæld

I projekteringsfasen blev det ”skjulte” energiforbrug undersøgt nærmere. Det vil sige elforbrug, som ikke er indeholdt i energirammen/bygningsreglementet eller husholdningens elforbrug. Elforbruget til elevator, trappelys, dørtelefon m.m. blev således afdækket. Det viste sig dog at være utrolig svært at vurdere energiforbruget til mange af disse komponenter, da mange producenter ikke kunne oplyse forbruget ved andet end mærkeeffekten.

 

I løbet af projekteringen kom der en ændring i forhold til brandspjæld, hvilket betød at de tidligere mekaniske brandspjæld, uden tilført spænding, nu skulle have tilført spænding. Det vil sige, at der blev indført endnu et elforbrug til bygningen. De første indledende undersøgelser viste, at dette elforbrug ville påvirke energiforbruget markant. For at undgå denne forøgelse i energiforbruget blev forskellige løsninger overvejet, hvor blandt andet røgudsugning var på tegnebrættet. Denne løsning havde den ulempe, at det ville ”spise” noget af arealet til solceller på taget, og derved minimere el-produktionen. En endelig løsning blev ikke fundet før projektet blev stoppet. I dag findes der dog langt bedre og flere oplysninger om energiforbruget ved brandspjæld hos producenterne.

Simon Kamper, januar 2016