BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Varmeforsyning

Under projekteringen blev det undersøgt om lodret jordvarme/geotermi ville være en mulighed i stedet for luft-til-vand varmepumpen. Det var derfor nødvendigt at undersøge undergrundens egnethed samt påvirkningen på grundvandet. De første indledende undersøgelser viste, at undergrunden ikke var optimal, men godt kunne bruges. Det var dog et problem at få plads nok på grunden og det ville derfor være nødvendigt med boringer under bygningen, hvilket ville gå imod myndighedernes krav, om at boringerne skulle kunne fjernes igen.

 

Det blev vurderet, at jordvarme løsningen med lodrette boringer ville være ca. 50 % dyrere anlægsøkonomisk end luft-til-vand varmepumpen, men totaløkonomisk efter 20 år ville de to løsninger være stort set ens.

I konkurrencefasen blev fjernvarme fravalgt, men i projekteringen blev fjernvarmen genovervejet. Nu blev fjernvarmeløsningen vurderet til at have den samme totaløkonomiske anlægspris som varmepumpen. Men der ville ikke være plads til de mange ekstra solceller, og totaløkonomisk (inklusiv drift) var løsningen også dyrest, da der så ville være et stort overskud af el fra solcellerne, som skulle sælges billigt. Ved varmepumpeløsningen ville bygningen bruge mere el og derfor kunne aftage en større del af den samlede el-produktion fra solcellerne. I projekteringsfasen (2010) kunne der afregnes på årsbasis med solcelleproduktionen. Det vil sige, at overproduktionen fra solcellerne om sommeren kunne dække forbruget af el om vinteren.

Simon Kamper, januar 2016