BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

PROJEKTERING I SØBORG

Det vil være en tilsnigelse at sige, at BOLIG+ projektet flyttede fra Aalborg til Søborg. BOLIG + Aalborg ligger stadig i Aalborg, det er bare ikke blevet bygget. Projektet i Søborg er et andet projekt i en meget mindre skala, nu kun 10 boliger, men det er dog stadig et etagehusbyggeri med de udfordringer der følger med, når BOLIG+ krav skal opfyldes.

Grunden i Søborg lå ubebygget hen, efter at en tankstation/autoværksted og et par villaer var blevet ryddet og eksisterende veje omlagt. Efter at der var udført oprensning af forurenet jord, og hullerne var fyldt op med rent sand, lå der nu en fin byggegrund klar til BOLIG+.

Oprindelig var der på grunden tegnet et andet projekt, og der var lavet en lokalplan, skrevet til dette projekt, som imidlertid lig BOLIG+ projektet i Aalborg heller ikke overlevede finanskrisen. Det kan derfor synes som skæbnens ironi, at når man i dag kommer kørende ad Søborg Hovedgade fra nordvest og kigger lige frem, ser det på et tidspunkt ud, som om, der er vokset et nyt hus op midt på vejen. Det er ganske vist et synsbedrag, der må tilskrives grundens høje beliggenhed og en kurve i vejen, men vi finder det en heldig iscenesættelse af et hus, der på mange måder skiller sig ud fra nabobygningerne.

Apropos nabobygningerne er mange af dem opført i tegl, imens andre står pudsede og malede – nogle som hvide huse, hvilket også er en mulighed i forhold til lokalplanen. Vi vælger at trække den hvide bundfarve fra Aalborgprojektet med. Vi ser for os, at det kan blive et flot spil med de mørke solpaneler, og samtidig forventer vi, at kunne anvende et traditionelt og rationelt byggesystem med beton sandwichelementer i hvid beton.

Selv om skala og kontekst på Søborg Hovedgade er en helt anden end på solsiden af Limfjorden i Aalborg, er der dog elementer - og frem for alt viden - som er taget med fra udviklingen af Aalborgprojektet.


Lars Kvist, januar 2016

Ny placering, tilpasset projekt
Realdania Byg havde i det oprindelige Aalborg-projekt andel i halvdelen af lejeboligerne, dvs. omtrent 16-17 boliger. Da projektet faldt, besluttede bestyrelsen i Realdania Byg sig for at fastholde den oprindelige bevilling og at arbejde videre alene med et tilpasset, mindre BOLIG+ projekt.

Eftersom der i processen var afholdt en relativ stor honorarsum, gav det god mening dels at bevare den viden, der nu var oparbejdet, og dels at projektet måtte beskæres for at kunne opføres inden for restsummen. Opgaven blev på den baggrund at opføre 10 boliger på den nye grund på Søborg Hovedgade 150. Grunden blev valgt dels pga. den realistiske men udfordrende infill-placering, dels fordi den allerede var i Realdania Bygs besiddelse.

På grunden betød den begrænsede anlægssum, at have- og udenomsarealer er storladne, sammenlignet med de fleste Storkøbenhavnske ejendomme, idet budgettet kun rakte til at udnytte 60% af grundens byggeret. Grundens ulempe har været skrappe lokalplankrav til støjreduktion i haven. Kravene stammer fra et tidligere prospekt på grunden, som stort set lukkede den store hjørnegrund med et næsten dobbelt så stort projekt. Støjkravet imødekommes nu i BOLIG+ med en støjmur. Arkitekten har smykket den med lodrette trælister, og der er plantet stedsegrønne klatreplanter for at opbløde den visuelle effekt.
Grunden var belastet af tidligere funktioner som autoværksted og benzintank, og der blev foretaget en grundig oprensning. Dog var det indlysende rigtigst ikke at grave sig for dybt ned, og derfor rykkede kælderarealer op i terrænniveau som en parterre, hvor kun selve indgangen tværs gennem huset ikke har ’kælderfunktion’.

Den sidste markante tilpasning af byggeprojektets udformning – ud over størrelse, støjmur og parterre – ligger i placering af solcellerne. Den nye placering er præget af nært naboskab med høje bygninger. Disse beskygger hen over dagen BOLIG+ husets facade. Derfor skal tagets solceller være uhyre effektive, og derfor er sydgavlen samt hele facaden udnyttet så meget som behovet for dagslys og udsyn overhovedet har kunnet tillade. Solcellerne på facaden er optimerede på et højt teknisk niveau for at sikre, at beskyggede arealer ikke automatisk – som i traditionelle anlæg – resulterer i at hele paneler eller endog hele serier af paneler falder ud af produktion.

Fremdrift i byggeriet
BOLIG+ er et unikt byggeri, men det betyder ikke, at det har været en unik opgave at bygge det. Faktisk har processen ifølge entreprenøren ikke adskilt sig synderligt fra et almindeligt byggeri. Tiden har arbejdet for mange af løsningerne i BOLIG+. I 2009 var mange af de elementer, der skulle bruges til at bygge et lavenergihus, ikke indarbejdet så godt i branchens værktøjskasse, som tilfældet er i dag. De tekniske løsninger er integreret mere i selve byggeriet, end man ofte ser, men det påvirker ikke selve byggeprocessen.

Det, der har fået BOLIG+ til at skille sig ud, set fra et entreprenørsynspunkt, har været den tætte dialog med arkitekt, ingeniør og bygherre. Fordi økonomien har været en definerende faktor, er huset blevet planlagt og bygget med et øje på regnearkene, og derfor har der løbende været dialog om, hvilke løsninger der kunne rummes inden for budgettet. Hovedentreprenøren har således været inddraget tidligt og har deltaget i hovedprojekteringen med en åben kalkulation.

Jørgen Søndermark, april 2016

29 Kontekst i Soborg Hovedgade

Foto af kontekst i Søborg Hovedgade.

30 BOLIGplus grunden med busstop

Foto af BOLIG+ grunden med busstop og gammel kilometersten.

31 grunden tidligere autovaerksted

Foto fra BOLIG+ grunden – her lå der tidligere autoværksted/tankstation.