BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Arkitektur

På grundlag af de erfaringer som projektgruppen har med sig fra Aalborgprojektet, er der ikke behov for den store indledende afklaringsproces, vi kender udfordringen, inden vi går i gang. Vi ved, at implementering af solpaneler i arkitekturen er en æstetisk udfordring, vi skal håndtere. Så snart vi bygger højere end 2 etager, bliver det en udfordring at opfylde BOLIG+ krav alene med solpaneler på taget, vi kommer derfor til at tage facaderne i brug.

 

Bygherren ønsker at boligerne skal have altaner, hvilket vi er enige i, men vores kalkulationer viser, at der kun kan blive tale om én altan pr. bolig, og det er endda økonomisk ambitiøst. Det besluttes, at altanerne skal vende mod gadesiden. Det er her solen er, og der er udsigt til gadens liv. Imidlertid består meget af gadens liv på Søborg hovedgade af intens trafik – også tung trafik med busser og lastbiler. Trafik støjer, og det har medført, at der i lokalplanen blandt andet er lydkrav til altaner: De skal glaslukkes.

33 Foto Soborg hivedgade syd ost gavl og stojmur

Foto af BOLIG+ Søborg 3. februar 2016. Syd-øst gavl og støjmur.

Designet af facaderne er herefter et spil, hvor vinduer, solpaneler og altaner skal indgå i en harmonisk helhed. Vi ved, at solcelleanlægget på taget kun vil kunne producere godt halvdelen af husets energibehov, så omfanget af solpaneler på facader mod SØ og SV vil blive betragteligt. Denne udfordring har medvirket til at fostre ideen om at designe husets facade som et spil imellem lyse og mørke felter – lidt som et skakbræt. Spillet træder tydeligst frem på Sydøst gavlen, for på gadefacaden mod sydvest at forstyrres lidt at de fem dobbelthøje altaner, der imidlertid spiller med på temaet, og betragtet rumligt udviser en særdeles interessant komposition af rumlige geometriske former i sort og hvidt. På nordvest og nordøst facaderne fortsætter spillet, men nu kun et spil mellem de mørke vinduespartier og de lyse facadeelementer. Dog er der et næsten skjult, men væsentligt element, der spiller med her, nemlig afkast fra de decentrale ventilationsanlæg, som har stillet store krav til en integreret designproces imellem arkitekt og ingeniør, således at sikring mod smitte til anden lejlighed af brand er tilgodeset.

34 Soborg hovedgade fra Hagavej

Foto af BOLIG+ Søborg fra Hagavej, 3. februar 2016.

Vi holder bygningen inden for byggefeltet, hvor vi opererer med en bygningsdybde på godt 11 meter, hvilket er mindre end de bygningsdybder, der ofte opereres med i nyt etagehusbyggeri, der opføres i Danmark. Selv med en bygningsdybde på 11 meter er det imidlertid en udfordring at trække tilstrækkeligt dagslys ind i bunden af rummene. I designet af BOLIG+ Søborg er der mulighed for at kompensere for dette ved i mange rum også at trække dagslys ind fra gavlvinduer, og en etagehøjde på 3,0 meter (rumhøjde 2,62 meter) muliggør at placere oversiden af vinduerne 2,3 m. over gulv.

35 Soborg hovedgade fra haverum

Foto af Bolig+ Søborg set fra haverum 3. februar 2016.

Otte ud af de ti boliger har facader til tre sider, med de gode muligheder for gennemlysning og naturlig tværventilering af boligen, som det giver. De 2 toværelses midtfor-boliger på niveau 1 og 2 er imidlertid kun ensidigt belyst, så her er der derfor heller ikke mulighed for tværventilering som i de øvrige boliger.

De fire boligetager løftes op på en serviceetage med cykel- og barnevognsrum, tørrerum (tøj), depoter og teknikrum. Herved løftes boligerne fri af gadens støj, og karnappernes bunde løftes fri af gående færdsel. For det sociale liv i gaden kunne servicefunktioner være lagt i kælderen og stueetagen med fordel være indrettet til butiks- eller servicefag til betjening af byen. Det var imidlertid ikke det, denne opgave gik på.

Den 2,5 – 3 meter høje støjmur omkring haven var nødvendig for at leve op til lokalplanens krav til støjdæmpning, men samtidig en arkitektonisk udfordring. For at sammenbinde støjmurselementet med bygningen og samtidig opbløde støjmuren visuelt og akustisk mod gaderummet er den beklædt med et lodret listeespalier, der trækkes med ind under karnapperne og begrønnes med vedbend og blomstrende Klatrehortensia.

Lars Kvist, februar 2016