BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Energineutralitet

Hemmeligheden bag det lave energiforbrug hedder integreret design. Ved første øjekast kan både designet samt valget af tekniske løsninger se simplet ud. Energikonceptet kan således kort fortælles ved følgende;

 

  • Kompakt og velisoleret
  • Lufttæt bygning
  • Effektiv decentral mekanisk ventilation
  • Hybrid ventilation om sommeren
  • Varmegenvinding af varmt brugsvand
  • El produktion via solceller

Dette differentierer sig ikke meget fra mange af nutidens andre energioptimerede projekter. De fleste løsninger har dog ofte flere gavnlige effekter.

Der blev fra starten taget en beslutning om, at tagarealet skulle holdes fri for installationer, således at ydelsen fra solcellerne kunne maksimeres, og at de kunne ligge direkte på taget - ikke løftet op i et dyrt stativ. Det havde en række effekter på de øvrige installationer, f.eks. blev afkast og friskluft fra ventilationen placeret i facaden og elevatorskakten stikker ikke over tag, se mere om elevatoren her. Dette havde samtidig nogle energimæssige og økonomiske effekter, da det både var billigere og mere energirigtigt.

Der blev i løbet af projektet undersøgt mange forskellige løsninger så som jordkanaler, el produktion fra regnvand som løber i tagnedløb, dynamiske facader, højisolerende materialer, solvægge m.m. De blev dog alle fundet for økonomisk tunge at integrere. Projektteamet havde den erfaring, at for at BOLIG+ skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at benytte sig af et absolut minimum af teknik. Den begrænsede økonomi har altså haft den effekt, at integreret design er udnyttet til fulde.

Simon Kamper, januar 2016