BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Ventilation (Emhætte og afkast i facade)

Afkast placeres normalt over tag for at undgå risiko for lugtgener. Men for at optimere solcellearealet på taget er afkastet placeret i facaden. Dette var en udfordring, da rådgivergruppen ikke kunne finde undersøgelser, som belyste hvorledes dette skulle udføres.

 

For at undgå luftgener er afkastet således placeret så langt væk som muligt fra vinduer som kan åbnes og emhætterne er udstyret med kulfilter (filtrerer lugte). Kulfilteret giver dog et stort tryktab og dermed også et øget energiforbrug. Hvorvidt det er nødvendigt med kulfilteret vides ikke.

Derudover var det også en udfordring, at mange standard emhætter har et indbygget spjæld med et stort tryktab. Dette for, at de kan bruges i centrale ventilationsanlæg. Men ved decentral ventilation er dette ikke nødvendigt. Spjældet er derfor fjernet, da det ligeledes giver et unødvendigt tryktab og dermed også øget energiforbrug.

Simon Kamper, januar 2016