BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Økonomi

Det har været målet at udføre BOLIG+ projektet på Søborg hovedgade til en økonomi, som ligger på niveau med tilsvarende nyt boligbyggeri i hovedstadsområdet. Ud fra de sammenligninger, som blandt andet bygherre har udført, er det vores overbevisning, at dette er lykkedes. Projekter er imidlertid svære at sammenligne, da der altid knytter sig særlige forhold til det enkelte projekt, som virker fordyrende eller billiggørende.

 

Når vi opererer med en etagehusbebyggelse i 5 etager med kun 10 boliger bliver omkostningsdelen til byggepladsomkostninger, administration og opstartsomkostninger relativt store. Hertil kommer nogle bindinger på grunden i Søborg bl.a. krav om parkering overdækket med grønt tag (mos sedum), en 50 meter lang støjmur omkring opholdsarealet på terræn og krav om glaslukning af altaner, som koster og gør altankonstruktionerne mere komplicerede og dyrere, da det udløser brandkrav til de adskillende bygningsdele i altanerne – alt sammen lokalplankrav, som fordyrer byggeriet.

Når byggeregnskabet renses for nogle ekstraudgifter, som ikke er repræsentative, og opsplittes i nogle delelementer, ser fordelingen af håndværkerudgifter i dkr. ekskl. moms således ud:

Delelementer BBR m2 pris/m2 Delpris Sum Bemærkning.
10 boliger 1.048 11.960 12.534   Boliger klasse 2020
Byggeplads     1.500    
Jord, terræn, kloak     600    
Komplettering og overfalder i niveau 0     100    
Landskab inkl. støjmur     1.100    
Sekunddære bygninger - affald og carport     350    
Belysning i terræn     60    
Sum af håndværkerudgifter ekskl. bolig+ tiltag 1.048 15.500   16.244  
           
Bolig+ tiltag:          
Zensehome     200    
Genvex på varmt brugsvand     100    
Solceller     1.250    
Sum af særlige Bolig+ tiltag 1.048 1.479   1.550  
           
Sum af håndværkerudgifter 1.048 16.979   17.794  
           
NB: Areal af lukkede uopvarmede altaner indgår ikke i BBR areal, men er inkl. i boligens økonomi.
Altanerne koster 1.100 kr. pr. BBR bolig m2          

Boligerne er sat til salg og prisen har vist sig at være konkurrencedygtig i markedet.

De første indflytninger skete i februar 2016.

Lars Kvist, februar 2016